Chủ nhật, Ngày 4 Tháng 12 Năm 2016 - 9:12 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Trà Vinh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 tăng 2,74 % so tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2016 tăng 2,74% so với tháng trước. Trong đó, tăng mạnh là chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế, tăng 42,91%, do thực hiện theo công văn số 7354/BYT-KH-TC ngày 07/10/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/Tp (đợt 2), theo như công văn thì Trà Vinh là một trong những tỉnh có trong danh sách thực hiện lần này nên chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng đột biến.

Tình hình kinh tế xã hội ước tháng 10 và 10 tháng năm 2016

Sản lượng khai thác thủy hải sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 5,1 nghìn tấn, tăng 6,93% hay tăng 334 tấn so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2016 sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt 55,8 nghìn tấn, giảm 7,98% hay giảm 4,8 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khai thác biển đạt 47,6 nghìn tấn, giảm 7,86% hay giảm 4 nghìn tấn; khai thác nội địa đạt 8,2 nghìn tấn, giảm 8,63% hay giảm 778 tấn. Sản lượng khai thác biển giảm do sản lượng tôm cá gần bờ ngày càng giảm, ngư dân khai thác không hiệu quả nên hạn chế ra khơi chủ yếu những tàu có công suất lớn ra khơi xa khai thác mới có lợi nhuận nên sản lượng khai thác giảm.

Tập huấn Điều tra khuyết tật năm 2016

Trong 6 ngày từ 17 đến 22 tháng 11 năm 2016, Cục Thống kê Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn Điều tra người khuyết tật năm 2016 (sau đây viết tắt là VDS-2016). Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đây là cuộc điều tra thuộc Chương trình Điều tra thống kê Quốc gia để thu thập thông tin thống kê nhằm biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật (chỉ tiêu 0110) nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, chính sách về người khuyết tật dựa trên bằng chứng; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật của Việt Nam và cam kết quốc tế về người khuyết tật.


Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh