Thứ sáu, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2018 - 4:25 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Infograp: tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2017

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65%. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016[1], khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện. Trong mức tăng 6,81% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,90% (cao hơn mức tăng 1,36% của năm 2016), đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,00%, đóng góp 2,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,44%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm.

Tình hình kinh tế xã hội năm 2017

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 theo giá so sánh 2010 ước thực hiện 27.854 tỷ đồng, tăng 12,09% so năm 2016. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 10.231 tỷ đồng tăng 6,15%, đóng góp 2,39 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 7.606 tỷ đồng, tăng 33,51%, đóng góp 7,68 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đạt 9.395 tỷ đồng, tăng 5,57%, đóng góp 1,99 điểm phần trăm; riêng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 621 tỷ đồng, tăng 1,14%, đóng góp 0,03 điểm phần trămTốc độ tăng trưởng khá cao, chủ yếu do ngành phân phối điện và khí đốt tăng mạnh vì năm nay có thêm 01 nhà máy Nhiệt điện đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng tương đối thuận lợi về thời tiết, nhiều công trình thủy lợi được đầu tư, nông dân chủ động áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hội nghị tập huấn Điều tra lao động việc làm năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2018Trong 2 ngày 28-29/12/2017, Cục Thống kê Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra lao động việc làm năm 2018. Chủ trì Hội nghị có ông Trương Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê. 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 (tăng/giảm) so với năm 2016 (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp

38,11

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

+ 9,72

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

 + 1,09

(*): so tháng trước 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 01 năm 2018
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/01/2018
Chỉ số giá tiêu dùng  29/01/2018
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2018 29/01/2018

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh