Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 3 Năm 2017 - 7:02 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Tổng điều tra Kinh tế: 'Bắt bệnh' chính xác, 'kê đơn' hiệu quả

Bắt đầu từ tháng 3/2017, Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT chính thức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước. Những số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra sẽ cung cấp các thông tin để có thể chuẩn đoán chính xác “các bệnh của nền kinh tế”. Từ đó “kê những đơn thuốc” hiệu quả, giúp nền kinh tế lớn mạnh và phát triển.

Tình hình kinh tế xã hội ước tháng 02 và 02 tháng năm 2017

Kết thúc gieo trồng lúa vụ Thu Đông - Mùa năm 2016 - 2017, toàn tỉnh gieo trồng được 64.053 ha, đạt 116,46% so với kế hoạch (kế hoạch 55.000 ha), so cùng kỳ giảm 27% hay giảm 23.686 ha. Trong tháng 02/2017, nông dân tiếp tục thu hoạch lúa vụ Thu Đông - Mùa ước đạt 12.905 ha. Nâng tổng số từ đầu vụ đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 61.059 ha, giảm 29,57% hay giảm 25.635 ha so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 293.083 tấn, giảm 36,47% hay giảm 168.211 tấn; năng suất ước tính theo tiến độ thu hoạch đạt 48 tạ/ha, giảm 9,79% hay giảm 5,21 tạ/ha.

 

thị xã Duyên Hải: hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TĐT ngày 27/2/2017, hướng dẫn số 07/HD-BCĐ ngày 3/3/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh kế tỉnh Trà Vinh. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thị xã Duyên Hải tổ chức hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thị xã. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban chỉ đạoTổng điều tra kinh tế tỉnh Trà Vinh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2017 (tăng/giảm) so tháng cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp

45,28

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (*)

- 6,08

Kim ngạch Xuất khẩu

75,82

Kim ngạch Nhập khẩu 

+ 83,79

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

 0,16

(*): so tháng trước 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 03 năm 2017 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/3/2017
Tổng kim ngạch xuất khẩu 29/3/2017
Tổng kim ngạch nhập khẩu 29/3/2017
Chỉ số giá tiêu dùng  29/3/2017
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2017 29/3/2017

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh