Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2016 - 5:32 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Tổng cục Thống kê tổ chức tập huấn phần mềm kế toán cho các Chi cục Thống kê ở 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại các Chi cục Thống kê tiến tới việc thực hiện hạch toán độc lập theo Luật Kế toán, đảm bảo tính đồng bộ và chuẩn hóa công tác kế toán trong toàn Ngành, Vụ Kế hoạch tài chính (Tổng cục Thống kê) phối hợp Công ty Cổ phần MISA (đơn vị cung cấp phần mềm) tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho những người làm công tác kế toán tại các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục Thống kê  hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long.

Tình hình kinh tế xã hội ước tháng 8 và 8 tháng năm 2016

Sản lượng khai thác thủy hải sản tháng 8 năm 2016 ước đạt 4,3 nghìn tấn, tăng 20,78% so với cùng kỳ. Tính chung sản lượng khai thác thủy hải sản tám tháng năm 2016 ước đạt 42,4 nghìn tấn, giảm 12,41% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khai thác biển đạt 37 nghìn tấn, giảm 10,12%; khai thác nội địa đạt 5,4 nghìn tấn, giảm 25,49%. Sản lượng khai thác giảm do ảnh hưởng của bão và sản lượng tôm cá gần bờ ngày càng giảm, ngư dân khai thác không hiệu quả nên hạn chế ra khơi chủ yếu những tàu có công suất lớn mới có lợi nhuận nên sản lượng khai thác giảm.

Nghiệm thu Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kế hoạch số 242/BCĐ.TĐT) của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Trà Vinh. Đoàn nghiệm thu của Ban chỉ đạo tỉnh do ông Trương Tiến Dũng – Phó Ban chỉ đạo tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê làm trưởng đoàn tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra đối với các huyện, thị xã, thành phố.

 


Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh