Thứ hai, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2019 - 4:17 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Ra quân Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Đúng 7h30 sáng ngày 01/10/2019, tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Cục Thống kê phối hợp Ban Dân tộc tổ chức Lễ ra quân tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi toàn tỉnh. Ông Trương Tiến Dũng  - Cục trưởng Cục Thống kê dự và phát biểu chỉ đạo. Cuộc điều tra nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.

Tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2019

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019 theo giá hiện hành ước tính đạt 17.300,6 tỷ đồng, đạt 76,89% kế hoạch và tăng 19,67% so với cùng kỳ năm 2018 (quý I đạt 3.944,3 tỷ đồng, tăng 4,55%; quý II đạt 7.426,5 tỷ đồng, tăng 54,32%; quý III đạt 5.929,7 tỷ đồng, tăng 0,99%), có xu hướng tăng trong quý IV do các công trình sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành theo kế hoạch. Nguyên nhân tăng mạnh do công ty Trung Nam đã đi vào hoạt động cộng với Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 cũng đang thi công đúng tiến độ. 

 

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 29/01/2019, Cục Thống kê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Năm 2018, Cục Thống kê đã triển khai các cuộc điều tra ở các lĩnh vực: Công nghiệp – Xây dựng; Thương mại; Nông nghiệp; Dân số - Văn xã. Trong đó tập trung vào Điều tra doanh nghiệp năm 2018 và Điều tra Khảo sát mức sống dân cư kết hợp điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng. 

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

 

 

Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 năm 2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
 34,59% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 10,48% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 2,42%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 10 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/10/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/10/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019 30/10/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh