Thứ năm, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2017 - 3:36 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Sức mua tháng 4 tăng 1,7%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tính đạt 317.500 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.267.900 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (thấp hơn mức tăng 7,8% của cùng kỳ năm 2016).

Tình hình kinh tế xã hội ước tháng 4 và bốn tháng năm 2017

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2017 ước tính tăng 16,3% so với tháng cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 12,01%, giảm mạnh ngành khai thác muối; ngành chế biến, chế tạo tăng 17,05%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 14,8%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,63%.

Hội nghị tập huấn tính giá trị sản xuất

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thu thập số liệu đầu vào và phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất cho đại diện các Sở ngành tỉnh; Lãnh đạo: văn phòng UBND, phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng  Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê; Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất giữa cấp tỉnh và huyện nhằm đảm bảo công tác đánh giá chỉ tiêu giá trị sản xuất trên địa bàn hàng năm. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2017 (tăng/giảm) so tháng cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp

16,3

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (*)

- 0,02

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

 0,41

(*): so tháng trước 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 5 năm 2017 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/5/2017
Chỉ số giá tiêu dùng  29/5/2017
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017 29/5/2017

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh