Thứ bảy, Ngày 20 Tháng 4 Năm 2019 - 6:11 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

  

Tin ảnh: ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 trên địa bàn tỉnh

Cùng với cả nước, sáng ngày 01/4/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lễ ra quân của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Duyên Hải tại UBND xã Ngũ Lạc có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh; ông Kiên Văn Dung – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện Duyên Hải, ông Nguyễn Biên Thùy – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cùng với Ban chỉ đạo xã, điều tra viên, Tổ trưởng trên địa bàn.

Tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2019

Trong quý I năm 2019, toàn tỉnh có 78 doanh nghiệp, 57 đơn vị trực thuộc đăng ký mới với tổng vốn đăng ký là 247 tỷ đồng và 2.053 lao động. Đồng thời có 14 doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động. Bên cạnh đó có 262 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh, 01 quỹ tín dụng bổ sung 944 tỷ đồng. Tuy nhiên đã có 24 doanh nghiệp và 62 chi nhánh hoàn tất thủ tục giải thể. Ngoài ra, có 24 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

 

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 29/01/2019, Cục Thống kê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Năm 2018, Cục Thống kê đã triển khai các cuộc điều tra ở các lĩnh vực: Công nghiệp – Xây dựng; Thương mại; Nông nghiệp; Dân số - Văn xã. Trong đó tập trung vào Điều tra doanh nghiệp năm 2018 và Điều tra Khảo sát mức sống dân cư kết hợp điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng. 

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

 

 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2019 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+21,51

           +48,37

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +15,03

Chỉ số giá tiêu dùng
-0,37

     +3,47

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 4 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/4/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  29/4/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019 29/4/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh