Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2016 - 3:35 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

14 cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, theo đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 11 cuộc điều tra thống kê. 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế. Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập số liệu về dân số, lao động xã hội và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quy mô, cơ cấu phân bố và tỷ lệ tăng dân số, nguồn lao động và nhà ở của dân cư. Thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở chu kỳ 10 năm, ngày 01 tháng 4 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 9).

Tình hình kinh tế xã hội ước tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước tính tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2015. Trong mức tăng 8,12% của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 47,41%, đóng góp 8,47 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 10,72%, đóng góp 3,57 điểm phần trăm. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 8,03%, làm giảm 3,92 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Tăng trưởng 9 tháng năm nay tuy đạt khá nhưng chủ yếu do sự đóng góp của ngành sản xuất điện, các ngành còn lại sản xuất gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, biến đổi khí hậu và hoạt động xuất khẩu.

Nghiệm thu Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kế hoạch số 242/BCĐ.TĐT) của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Trà Vinh. Đoàn nghiệm thu của Ban chỉ đạo tỉnh do ông Trương Tiến Dũng – Phó Ban chỉ đạo tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê làm trưởng đoàn tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra đối với các huyện, thị xã, thành phố.

 


Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh