Thứ ba, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2019 - 6:24 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

  

Áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/01/2019 tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTgcó hiệu lực từ ngày 05/03/2019. Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí, là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê Nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.

Tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2018

Kết thúc gieo trồng cây màu vụ Đông Xuân năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được 26.116 ha cây màu các loại, so cùng kỳ năm trước giảm 1,99% hay giảm 531 ha. Diện tích cây màu giảm so cùng kỳ chủ yếu là diện tích mía do lượng mía nguyên liệu bị dư thừa nên nhiều diện tích mía vẫn chưa thu hoạch, từ đó nông dân chưa trồng mới trong vụ Đông Xuân năm 2018 hoặc một số hộ đã chuyển đổi sang trồng các loại cây khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, diện tích bắp cũng giảm đáng kể do nhiều hộ bỏ vụ hoặc chuyển sang trồng đậu phộng và loại cây khác.

Hội nghị tập huấn Lao động việc làm năm 2019

Điều tra lao động việc làm năm 2019 (sau đây viết tắt là Điều tra LĐVL 2019) là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm thu thập thông tin về tình hình tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. 

Công văn tuyển chọn Tổ trưởng, Điều tra viên

Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh có công văn số 24/CV-BCĐ, ngày 14/01/2019 về việc tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại công văn yêu cầu Tổ trưởng nên ưu tiên chọn các thành viên BCĐ cấp xã, công chức văn phòng – Thống kê hoặc người có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm và cam kết dành đủ thời gian để quản lý ĐTV trong thời gian điều tra tại địa bàn theo quy định. Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng thu thập thông tin và sự thành công của cuộc Tổng điều tra. Vì vậy điều tra viên phải có sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao, phải có và sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện điều tra bằng phiếu điện tử (CAPI) trong Tổng điều tra.

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+2,71

           +79,64

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +18,88

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,07

     +3,31

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 01 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/01/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/01/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019 30/01/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh