Thứ tư, Ngày 1 Tháng 4 Năm 2020 - 7:15 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

 

Infographics: các bước doanh nghiệp tự kê khai thông tin trong điều tra doanh nghiệp năm 2020
     Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến, doanh nghiệp tự kê khai trên bảng hỏi điều tra điện tử thay cho phiếu giấy truyền thống. Theo đó, doanh nghiệp được cấp mật khẩu để truy cập trang web điều hành điều tra doanh nghiệp và thực hiện kê khai thông tin vào webform theo thời gian qui định. Cục Thống kê Trà Vinh hướng dẫn doanh nghiệp 05 bước tự kê khai thông tin phiếu doanh nghiệp năm 2020.

 

 

Tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2020

 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quý I//2020 tiếp tục duy trì tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 22,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tiếp tục giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và kinh tế tỉnh Trà Vinh (tăng 35,97%); khai khoáng tiếp tục khởi sắc sau 2 năm sụt giảm liên tục nhờ vào giá muối tăng mạnh và đang trong giai đoạn thu hoạch sản lượng nhiều. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, nhất là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 15/01/2020, Cục Thống kê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Năm 2019, Cục Thống kê đã triển khai các cuộc điều tra ở các lĩnh vực: Công nghiệp – Xây dựng; Thương mại; Nông nghiệp; Dân số - Văn xã; đặc biệt, đã thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo kế hoạch. Đồng thời triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài như tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản liên quan; tiếp tục triển khai hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, huyện, xã theo quyết định 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát quy mô các ngành kinh tế và tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP, GRDP giai đoạn 2015-2020; 

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

 

 

Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2020 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2019)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
22,74% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 9,73% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 5,93%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 04 năm 2020
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/4/2020
Chỉ số giá tiêu dùng  29/4/2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2020 29/4/2020
 

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh