Hoạt động ngành

Hội nghị tập huấn Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2018
Thứ tư, 2/5/2018

Ngày 26/4, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2018 cho giám sát viên các cấp và điều tra viên tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Ông Trương Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2018 (viết gọn là Điều tra BĐDS 2018), ban hành tại Quyết định số 76/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, có một số nội dung mới cơ bản như sau:

- Thời điểm và thời gian điều tra: Thời điểm điều tra vẫn là 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2018, nhưng thời gian thu thập thông tin tại địa bàn khoảng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 (kể cả thời gian di chuyển).

- Phiếu điều tra: gồm hai phiên bản là phiếu điện tử và phiếu giấy. Phiếu điều tra điện tử được cài đặt trong máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên (viết gọn là ĐTV) để ĐTV sử dụng trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, gọi là phiếu điều tra CAPI; Phiếu điều tra giấy chỉ được sử dụng dự phòng tại các hộ không thể sử dụng CAPI. Thông tin thu được từ các hộ đã được điều tra bằng phiếu giấy sẽ được nhập vào phần mềm giám sát trực tuyến để đồng bộ dữ liệu với các hộ đã được điều tra CAPI.

- Phương pháp thu thập thông tin : vẫn là phương pháp phỏng vấn trực tiếp (ĐTV đến từng hộ để hỏi và nhập đầy đủ các câu trả lời của chủ hộ hoặc của thành viên hộ) nhưng ghi vào phiếu điều tra CAPI. Tại các hộ không thể sử dụng CAPI, thông tin được ghi vào phiếu giấy, sau đó ĐTV chuyển cho Chi cục Thống kê cấp huyện hoặc Cục Thống kê tỉnh, để nhập vào phần mềm giám sát trực tuyến và đồng bộ dữ liệu với các hộ, địa bàn đã được điều tra CAPI. Dữ liệu CAPI được kiểm tra, duyệt và nghiệm thu bởi các cấp giám sát, bao gồm: Giám sát viên (viết gọn là GSV) cấp địa bàn, GSV cấp tỉnh và GSV cấp Trung ương.

 - Phương pháp xử lý thông tin: Dữ liệu điều tra bằng CAPI được ĐTV đồng bộ hàng ngày về hệ thống máy chủ thông qua đường truyền dữ liệu trực tuyến. Tại đây, GSV các cấp thực hiện việc kiểm tra số liệu và nghiệm thu số liệu trực tuyến theo quy trình: GSV các cấp được phân quyền chịu trách nhiệm đối với các địa bàn điều tra được giao phụ trách; khi số liệu đã được GSV cấp nào nghiệm thu thì toàn bộ dữ liệu sẽ được khóa tại cấp GSV đó và sẵn sàng cho các bước sử lý dữ liệu tiếp theo. Cơ sở dữ liệu được xuất và lưu trữ dưới dạng: Excel, SPSS và STATA để chuyển giao cho đơn vị chủ trì cuộc điều tra lưu và sử dụng.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các thông tin khác:
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 87 items in 9 pages

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 30-6, Cục Thống kê Trà Vinh tổ chức họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng...

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 15/01/2020, Cục Thống kê tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng dự và phát biểu khai mạc Hội...

Hội nghị tập huấn Lao động việc làm năm 2019

Điều tra lao động việc làm năm 2019 (sau đây viết tắt là Điều tra LĐVL 2019) là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia...

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Cục Thống kê Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác...

Hội nghị tập huấn Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2018

Ngày 26/4, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2018 cho giám sát viên...

Tập huấn Khảo sát mức sống dân cư và quyền số chỉ số giá năm 2018

Trong 05 ngày từ 28 tháng 02 đến 04 tháng 3 năm 2018, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư và điều tra quyền số...

Hội nghị tổng kết TĐT Kinh tế 2017

Cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 có ý nghĩa to lớn, nó đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở...

Hội nghị tập huấn Điều tra lao động việc làm năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-TCTK ngày 16/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm...

Thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt nam anh hùng ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè

Sáng 25-7, ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê cùng đại diện BCH Công đoàn, công chức của Văn phòng Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện...

Tin ảnh: ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cuộc TĐT chia làm 2 giai đoạn...

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 (ĐVT:%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +19,84
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng -1,59
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2020* -0,24

*: So tháng trước

Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 9 năm 2020
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/9/2020
Chỉ số giá tiêu dùng  29/9/2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2020 29/9/2020