Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 3 Năm 2019 - 11:52 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Cầu Ngang

 

Chi cục trưởng: Chu Văn Nhượng

Chuyên môn: Cử nhân (chuyên ngành Địa lý Kinh tế)

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp về Tổ chức, Tài vụ

Điện thoại: 074. 3825542

Email: cvnhuongtvi@gso.gov.vn 

 Thống kê viên: Trần Minh Châu

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, lâm, thuỷ sản, Giao thông, xây dựng, Vốn đầu tư và Thủ quỹ

Điện thoại: 074. 3825542


 

 

Thống kê viên trung cấp: Trần Thanh Lâm

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Công thương nghiệp, Doanh nghiệp và Kế toán

Điện thoại: 074. 3825542


 


 


 

 


 

CCTK huyện Cầu Ngang
Chi cục Thống kê huyện Cầu Ngang

 Địa chỉ: Khóm Ninh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

 Điện thoại: 074.3825542

 Email: caungangtvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2019 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

-8,9

           +41,32

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +16,93

Chỉ số giá tiêu dùng
+1,47

     +3,69

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 3 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/3/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/3/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2019 30/3/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh