Thứ tư, Ngày 18 Tháng 9 Năm 2019 - 12:27 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Cầu Ngang

 

Chi cục trưởng: Chu Văn Nhượng

Chuyên môn: Cử nhân (chuyên ngành Địa lý Kinh tế)

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp về Tổ chức, Tài vụ

Điện thoại: 074. 3825542

Email: cvnhuongtvi@gso.gov.vn 

 Thống kê viên: Trần Minh Châu

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, lâm, thuỷ sản, Giao thông, xây dựng, Vốn đầu tư và Thủ quỹ

Điện thoại: 074. 3825542


 

 

Thống kê viên trung cấp: Trần Thanh Lâm

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Công thương nghiệp, Doanh nghiệp và Kế toán

Điện thoại: 074. 3825542


 


 


 

 


 

CCTK huyện Cầu Ngang
Chi cục Thống kê huyện Cầu Ngang

 Địa chỉ: Khóm Ninh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

 Điện thoại: 074.3825542

 Email: caungangtvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
 7,09% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 12,77% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 2,53%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 9 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/9/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/9/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2019 30/9/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh