Thứ tư, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018 - 4:41 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Châu Thành

 

 Chi cục trưởng: Bùi Đức Tiến

Chuyên môn: Cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung

Điện thoại: 074. 3832134

Email: bdtientvi@gso.gov.vn


 

Phó Chi cục trưởng: Tống Văn Toan

Chuyên môn: Cử nhân (chuyên ngành Kế toán)

Lĩnh vực phụ trách: Thương mại - Dịch vụ, Giao thông vận tải

Điện thoại: 074. 3832134

Email: tvtoantvi@gso.gov.vn


 

 

Thống kê viên trung cấp: Nguyễn Thanh Phong

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Công nghiệp, Vốn đầu tư, Kế toán

Điện thoại: 074. 3832134


 

 

Thống kê viên: Huỳnh Thanh Tiến

Chuyên môn: Cử nhân (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Xã hội môi trường

Điện thoại: 074. 3832134

 

 

Thống kê viên trung cấp: Trương Thị Hồng Vân

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán)

Lĩnh vực phụ trách: Lâm nghiệp Chăn nuôi

Điện thoại: 074.3832134

Email: van4099@yahoo.com.vn

CCTK huyện Châu Thành
Chi cục Thống kê huyện Châu Thành

 

Địa chỉ: Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

 Điện thoại: 074.3832134

 Email: chauthanhtvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+0,77

           +93,74

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +14,45

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,31

     +4,65

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2018
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2018
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2018
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2018 30/11/2018

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh