Thứ tư, Ngày 18 Tháng 9 Năm 2019 - 12:36 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Duyên Hải

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Tâm

Chuyên môn: Cao đẳng

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp lĩnh vực Tổng hợp

Điện thoại: 074. 3832201

Email: nmtamtvi@gso.gov.vn


 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Biên Thuỳ

Chuyên môn: Cử nhân 

Lĩnh vực phụ trách: Công thương

Điện thoại: 074. 3832201

Email: nbthuytvi@gso.gov.vn


 

Phó Chi cục trưởng: Võ Hoàng Vũ

Chuyên môn: Cử nhân (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Công thương nghiệp, Giao thông, Vốn đầu tư, Xây dựng cơ bản

Điện thoại: 074. 3832201

Email: vutk@ymail.com

 

 

Thống kê viên trung cấp: Trương Thị Thu Hương

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Dân số và Kế toán

Điện thoại: 074. 3832201

Email: huongtkdh@yahoo.com.vn

 

 

Thống kê viên trung cấp: Dương Thị Lệ Quyên

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, Lâm và Thuỷ sản

Điện thoại: 074. 3832201

Email: lequyentkdh@yahoo.com.vn 

 

 

 


 

 


 

CCTK huyện Duyên Hải
Chi cục Thống kê huyện Duyên Hải

 Địa chỉ: Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải

 Điện thoại: 074.3832201

 Email: duyenhaitvi@gso.gov.vn

Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
 7,09% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 12,77% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 2,53%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 9 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/9/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/9/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2019 30/9/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh