Thứ tư, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018 - 3:38 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Tiểu Cần

 

 Chi cục trưởng: Phạm Văn Hùng

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp về Tổng hợp và Phương pháp Chế độ

Điện thoại: 074. 3822094

Email: pvhungtvi@gso.gov.vn

 

 

Thống kê viên: Nguyễn Quốc Toàn

Chuyên môn: Kỹ sư (chuyên ngành Chăn nuôi Thú y)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, lâm, thuỷ sản và Thủ quỹ

Điện thoại: 074. 3822094


 

 

Thống kê viên trung cấp: Sơn Thị Ngọc Đặng

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Kế toán Tài chính)

Lĩnh vực phụ trách: Văn xã, Thương mại và Kế toán

Điện thoại: 074. 3822094


 


 


 

 


 

CCTK huyện Tiểu Cần
Chi cục Thống kê huyện Tiểu Cần

 

Địa chỉ: Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

 Điện thoại: 074.3822094

 Email: tieucantvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+0,77

           +93,74

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +14,45

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,31

     +4,65

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2018
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2018
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2018
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2018 30/11/2018

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh