Thứ năm, Ngày 18 Tháng 7 Năm 2019 - 10:06 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Tiểu Cần

 

 Chi cục trưởng: Phạm Văn Hùng

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp về Tổng hợp và Phương pháp Chế độ

Điện thoại: 074. 3822094

Email: pvhungtvi@gso.gov.vn

 

 

Thống kê viên: Nguyễn Quốc Toàn

Chuyên môn: Kỹ sư (chuyên ngành Chăn nuôi Thú y)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, lâm, thuỷ sản và Thủ quỹ

Điện thoại: 074. 3822094


 

 

Thống kê viên trung cấp: Sơn Thị Ngọc Đặng

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Kế toán Tài chính)

Lĩnh vực phụ trách: Văn xã, Thương mại và Kế toán

Điện thoại: 074. 3822094


 


 


 

 


 

CCTK huyện Tiểu Cần
Chi cục Thống kê huyện Tiểu Cần

 

Địa chỉ: Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

 Điện thoại: 074.3822094

 Email: tieucantvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 6 năm 2019 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

-5,78

           +74,56

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng    +2,96 

   +16,47

Chỉ số giá tiêu dùng
-0,19

     +1,96

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 7 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/7/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/7/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019 30/7/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh