Thứ tư, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2019 - 7:08 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Trà Cú

 

Chi cục trưởng: Lưu Văn Phúc

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung

Điện thoại: 074. 3874148

Email: lvphuctvi@gso.gov.vn


 

Phó Chi cục trưởng: Lư Thị Tuyết

Chuyên môn: Cử nhân  (chuyên ngành Kinh tế - Luật)

Lĩnh vực phụ trách: Công thương

Điện thoại: 074. 3874148

Email: lttuyettvi@gso.gov.vn


 

 

Thống kê viên trung cấp: Huỳnh Quốc Hùng

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, Lâm và Thuỷ sản

Điện thoại: 074. 3874148

 

 

Thống kê viên trung cấp: Lâm Văn Nguyên

Chuyên môn: Trung cấp

Lĩnh vực phụ trách: Giao thông vận tải, Giá cả và Kế toán

Điện thoại: 074. 3874148
 

 

 

 


 

 


 

CCTK huyện Trà Cú
Chi cục Thống kê huyện Trà Cú

         Địa chỉ: khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

         Điện thoại: 074.3874148

         Email: tracutvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10/2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
11,29% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 12,02% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 2,88%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2019 30/11/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh