Thứ tư, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018 - 3:58 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chi cục Thống kê huyện Trà Cú

 

Chi cục trưởng: Lưu Văn Phúc

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung

Điện thoại: 074. 3874148

Email: lvphuctvi@gso.gov.vn


 

Phó Chi cục trưởng: Lư Thị Tuyết

Chuyên môn: Cử nhân  (chuyên ngành Kinh tế - Luật)

Lĩnh vực phụ trách: Công thương

Điện thoại: 074. 3874148

Email: lttuyettvi@gso.gov.vn


 

 

Thống kê viên trung cấp: Huỳnh Quốc Hùng

Chuyên môn: Trung cấp (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: Nông, Lâm và Thuỷ sản

Điện thoại: 074. 3874148

 

 

Thống kê viên trung cấp: Lâm Văn Nguyên

Chuyên môn: Trung cấp

Lĩnh vực phụ trách: Giao thông vận tải, Giá cả và Kế toán

Điện thoại: 074. 3874148
 

 

 

 


 

 


 

CCTK huyện Trà Cú
Chi cục Thống kê huyện Trà Cú

         Địa chỉ: khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

         Điện thoại: 074.3874148

         Email: tracutvi@gso.gov.vn

 

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+0,77

           +93,74

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +14,45

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,31

     +4,65

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2018
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2018
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2018
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2018 30/11/2018

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh