Thứ hai, Ngày 4 Tháng 5 Năm 2015 - 9:03 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Lễ kết nạp Đảng viên mới

       Chiều ngày 01/02/2013 tại phòng giao ban, Chi bộ Cục Thống kê đã tổ chức buổi “Lễ kết nạp Đảng viên” cho quần chúng Trần Minh Huy – Bí thư Chi đoàn Cục Thống kê.

      Sau khi làm lễ chào cờ, đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ Cục Thống kê tuyên bố lý do và thông qua chương trình của buổi lễ kết nạp. Trong không khí trang nghiêm, Đ/c Trương Tiến Dũng thay mặt Chi bộ đã đọc và trao Quyết định Kết nạp Đảng của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh cho quần chúng Trần Minh Huy.

Đ/c Trương Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho Đảng viên mới

      Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ, Đảng viên mới Trần Minh Huy đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi "Lễ kết nạp Đảng viên" 

      Đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ đã nhắc nhở Đảng viên mới Trần Minh Huy về nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tư cách là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phân công đồng chí Tô Long Nhi Đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới Trần Minh Huy  tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng thời hạn theo Điều lệ Đảng quy định.


 

Hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn điều tra thủy sản

Quyết định số 235/QĐ-TCTK, ngày 02/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thủy sản, cuộc điều tra thủy sản nhằm thu thập thông tin tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản; sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác; sản xuất thủy sản dùng cho tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành Thủy sản nhằm phục vụ yêu cầu lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định chính sách phát triển sản xuất thủy sản của các cấp, các ngành.

 

Hội nghị sơ kết công tác thống kê quý I năm 2015

Ngày 16/4/2015, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thống kê quý I năm 2015, triển khai công tác quý II năm 2015. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Tại hội nghị, ông Trần Văn Trang – Phó Cục trưởng đã trình bày vắn tắt báo cáo sơ kết công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II. Hầu hết các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí cao với bản báo cáo sơ kết công tác Quý I.  

Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2015

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015  là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện nhằm thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về: (i) Số dân, tình hình biến động dân số; (ii) Mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút điều hoà kinh nguyệt và nạo phá thai. Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và KHHGĐ, phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và KHHGĐ.

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp 2015

Ngày 04/03/2015, Cục Thống kê Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp 2015 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 13/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra quan trọng hàng năm nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà thầu và các doanh nghiệp; tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ...

Hội nghị tổng kết ngành năm 2014

 Bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn định kỳ và đột xuất đúng thời gian, nâng cao cả chất lượng và số lượng thông tin. Nâng cao chất lượng số liệu về độ tin cậy và sự thống nhất giữa các đơn vị trong ngành, thực hiện hiệu quả giảm thiểu chênh lệch (nhất là chỉ tiêu GRDP) giữa Trung ương và Địa phương. 

 

Hội nghị tập huấn Vốn đầu tư phát triển năm 2015

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm mục đích thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm ....

Hội nghị tập huấn Lao động việc làm
Điều tra lao động việc làm năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động; Tiếp cận và áp dụng khuyến nghị mới của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động, việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm, đặc biệt là chỉ tiêu không sử dụng hết tiềm năng lao động phù hợp với thực tiễn của thị trường lao động Việt Nam.
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cục

Ngày 8⁄12⁄2014, tại Hội trường Cục Thống kê đã diễn ra buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho ông Trần Văn Trang, nguyên Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp – Cục Thống kê và bà Phan Thị Hương nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có ông Mai Hiếu Thuận – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ văn phòng cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

Hội nghị tập huấn Vốn đầu tư ở Ninh Bình

Trong các ngày từ 4-7 tháng 11 năm 2014 tại Ninh Bình, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015 theo Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị; ông Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. Đoàn Trà Vinh gồm 4 thành viên do ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê làm trưởng đoàn.


Hội nghị sơ kết công tác Quý III

Ngày 30/9/2014 , Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2014, triển khai công tác quý IV năm 2014. Ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị là Trưởng, phó phòng, toàn thể công chức các phòng thuộc văn phòng Cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Nam, Trưởng phòng Tổng hợp đã trình bày báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV.

123456
Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 04/2015 (tăng/giảm) so với tháng trước (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp ↓ 6,1
Tổng kim ngạch xuất khẩu ↓7,17
Tổng kim ngạch nhập khẩu ↓ 3,58
Chỉ số giá tiêu dùng
↑ 0,27
 
 
 
Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh