Thứ hai, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2017 - 12:38 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Lễ kết nạp Đảng viên mới

       Chiều ngày 01/02/2013 tại phòng giao ban, Chi bộ Cục Thống kê đã tổ chức buổi “Lễ kết nạp Đảng viên” cho quần chúng Trần Minh Huy – Bí thư Chi đoàn Cục Thống kê.

      Sau khi làm lễ chào cờ, đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ Cục Thống kê tuyên bố lý do và thông qua chương trình của buổi lễ kết nạp. Trong không khí trang nghiêm, Đ/c Trương Tiến Dũng thay mặt Chi bộ đã đọc và trao Quyết định Kết nạp Đảng của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh cho quần chúng Trần Minh Huy.

Đ/c Trương Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho Đảng viên mới

      Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ, Đảng viên mới Trần Minh Huy đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi "Lễ kết nạp Đảng viên" 

      Đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ đã nhắc nhở Đảng viên mới Trần Minh Huy về nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tư cách là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phân công đồng chí Tô Long Nhi Đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới Trần Minh Huy  tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng thời hạn theo Điều lệ Đảng quy định.


 

Hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn Điều tra Biến động dân số & KHHGĐ 01/4/2017

Sáng ngày 29 tháng 03 năm 2017, Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017 (Điều tra BDDS-KHHGĐ 2017). Ông Trương Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Điều tra BDDS-KHHGĐ 2017 là cuộc điều tra chọn mẫu tiến hành trên phạm vi cả nước được thực hiện nhằm: Thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về số dân, tình hình biến động dân số và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút thai hay nạo, phá thai;  Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

thị xã Duyên Hải: hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TĐT ngày 27/2/2017, hướng dẫn số 07/HD-BCĐ ngày 3/3/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh kế tỉnh Trà Vinh. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thị xã Duyên Hải tổ chức hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thị xã. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban chỉ đạoTổng điều tra kinh tế tỉnh Trà Vinh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Trong 4 ngày từ ngày 8-11/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực cấp tỉnh và huyện. Ông Trương Tiến Dũng  - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở sản xuất, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. 

Tập huấn Điều tra khuyết tật năm 2016

Trong 6 ngày từ 17 đến 22 tháng 11 năm 2016, Cục Thống kê Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn Điều tra người khuyết tật năm 2016 (sau đây viết tắt là VDS-2016). Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đây là cuộc điều tra thuộc Chương trình Điều tra thống kê Quốc gia để thu thập thông tin thống kê nhằm biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật (chỉ tiêu 0110) nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, chính sách về người khuyết tật dựa trên bằng chứng; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật của Việt Nam và cam kết quốc tế về người khuyết tật.

Chi cục Thống kê huyện Duyên Hải tổng kết năm 2016

Ngày 2 tháng 11 năm 2016, Chi cục Thống kê huyện Duyên Hải tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê dự và chỉ đạo. Năm 2016, điểm kế hoạch của Chi cục Thống kê huyện Duyên Hải là 17.815 điểm, điểm thực hiện là 17.606,36 điểm, đạt tỷ lệ 98,83%, xếp thứ 5/9 huyện, thị xã và thành phố. Một số lĩnh vực có tỷ lệ tăng cao so với đăng ký thi đua từ đầu năm như: tổng hợp, dân số - văn xã, nông nghiệp…

Nghiệm thu Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kế hoạch số 242/BCĐ.TĐT) của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Trà Vinh. Đoàn nghiệm thu của Ban chỉ đạo tỉnh do ông Trương Tiến Dũng – Phó Ban chỉ đạo tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê làm trưởng đoàn tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra đối với các huyện, thị xã, thành phố.

 

xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè: ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Sáng ngày 01/7/2016, tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản xã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (gọi tắt TĐT NN 2016). Tham dự lễ ra quân có các ông: Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT NN 2016 tỉnh Trà Vinh; Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng ban chỉ đạo TĐT NN 2016 huyện Cầu Kè; Nguyễn Phi Hùng – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT NN 2016 huyện Cầu Kè và các điều tra viên, tổ trưởng trên địa bàn xã.

 

Huyện Càng Long tổ chức hội nghị tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Càng Long tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho Ban chỉ đạo, tổ trưởng và điều tra viên ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Linh Vinh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Càng Long giới thiệu phương án tổng điều tra, nghiệp vụ điều tra như cách ghi các loại phiếu tổng điều tra, quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và kiểm tra của tổ trưởng, hướng dẫn tổng hợp nhanh…. 

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Trong 5 ngày từ 24 đến 28/5/2016, tại Hội trường Cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh; Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố. Ông Trương Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh khai mạc Hội nghị.

Nghiệm thu điều tra GDP quý

Ngày 10/5/2016, Cục Thống kê Trà Vinh do ông Trần Văn Trang – Phó cục trưởng làm trưởng đoàn tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016 tại Chi cục Thống kê thị xã Duyên Hải. Tại buổi làm việc với Đoàn, ông Võ Hoàng Vũ – Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Duyên Hải báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức triển khai và chỉ đạo điều tra.

12345678
Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2017 (tăng/giảm) so tháng cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp

1,37

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (*)

+ 3,17

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

 0,38

(*): so tháng trước 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 4 năm 2017 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/4/2017
Chỉ số giá tiêu dùng  29/4/2017
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017 29/4/2017

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh