Thứ năm, Ngày 26 Tháng 5 Năm 2016 - 3:42 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Lễ kết nạp Đảng viên mới

       Chiều ngày 01/02/2013 tại phòng giao ban, Chi bộ Cục Thống kê đã tổ chức buổi “Lễ kết nạp Đảng viên” cho quần chúng Trần Minh Huy – Bí thư Chi đoàn Cục Thống kê.

      Sau khi làm lễ chào cờ, đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ Cục Thống kê tuyên bố lý do và thông qua chương trình của buổi lễ kết nạp. Trong không khí trang nghiêm, Đ/c Trương Tiến Dũng thay mặt Chi bộ đã đọc và trao Quyết định Kết nạp Đảng của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh cho quần chúng Trần Minh Huy.

Đ/c Trương Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho Đảng viên mới

      Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Bác Hồ, Đảng viên mới Trần Minh Huy đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lời tuyên thệ đầy ý chí, quyết tâm, mạnh mẽ, nguyện suốt đời phấn đấu vì nhân dân, đất nước, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính tri, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi "Lễ kết nạp Đảng viên" 

      Đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ đã nhắc nhở Đảng viên mới Trần Minh Huy về nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tư cách là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời phân công đồng chí Tô Long Nhi Đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới Trần Minh Huy  tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng thời hạn theo Điều lệ Đảng quy định.


 

Hoạt động ngành
Nghiệm thu điều tra GDP quý

Ngày 10/5/2016, Cục Thống kê Trà Vinh do ông Trần Văn Trang – Phó cục trưởng làm trưởng đoàn tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016 tại Chi cục Thống kê thị xã Duyên Hải. Tại buổi làm việc với Đoàn, ông Võ Hoàng Vũ – Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Duyên Hải báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức triển khai và chỉ đạo điều tra.

Hội nghị tập huấn lập bảng kê trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016

Lập bảng kê các đơn vị điều tra trong TĐT NN 2016) là việc lập danh sách các đơn vị điều tra thuộc phạm vi của cuộc Tổng điều tra trên một khu vực địa lý nhất định theo các quy định cụ thể để ghi vào biểu mẫu được thiết kế trước. Trong TĐT NN 2016 thực hiện lập các bảng kê sau đây: Bảng kê hộ điều tra toàn bộ khu vực nông thôn; Bảng kê hộ có tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản khu vực thành thị; Bảng kê hộ điều tra mẫu; Bảng kê trang trại; Bảng kê Ban quản lý khu nhà ở cho công nhân trên địa bàn nông thôn.

Hội nghị tập huấn Khảo sát mức sống 2016

Trong  4 ngày từ 29/2/2016 đến 3/3/2016, Cục Thống kê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống (KSMS) năm 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Đối tượng tham gia tập huấn là Tổ trưởng, Điều tra viên ở các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra cục, phòng Dân số Văn xã văn phòng cục... Đến dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê. 

khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Sáng ngày 19/02/2016, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội và trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 32. Tới dự, có ông  Võ Văn Tươi  – Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Trà Vinh; bà Phan Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, bà Lê Thị Thu Hảo - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện một số phòng ban của Cục Thống kê và Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh và 74 học viên đến từ Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội và Sở y tế tỉnh Trà Vinh. 
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016

Thực hiện tốt Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016. Triển khai thực hiện Luật Thống kê (sửa đổi); thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP; tiếp tục thực hiện Đề án 312, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước;  biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra.

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại hội trường, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016. Đến dự hội nghị có ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê; đồng chí Trần Văn Trang - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thống kê và toàn thể cán bộ công chức Văn phòng cục.

Chi cục Thống kê Tiểu Cần tổng kết năm 2015

Năm 2015, cơ bản công chức, nhân viên trong Chi cục Thống kê an tâm công tác, thường xuyên trao đổi bàn bạc thống nhất nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hầu hết các lĩnh vực đều được lên hạng, có 2 nghiệp vụ giảm so năm 2014 là Vốn đầu tư và Kế toán. Kết quả thực hiện điểm thi đua của Chi cục Thống kê huyện năm 2015 đạt 98,02 % so tổng điểm thi đua Cục giao. Theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch công tác, Chi cục có sự tiến bộ rõ nét khi kết quả quý sau luôn cao hơn quý trước. Nếu như quý I chỉ đạt có 96,93% thì quý II đạt 98,68%, quý III đạt 98,99% và quý IV đạt 99,02%.

Hội nghị sơ kết công tác Quý III

Ngày 30/10/2015, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2015, triển khai công tác quý IV năm 2015. Ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị là Trưởng, phó phòng, toàn thể công chức các phòng thuộc văn phòng Cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, ông Trần Văn Trang, Phó cục trưởng đã trình bày báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2015.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục Thống kê thị xã Duyên Hải

Ngày 01/9/2015 tại hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định số 861/QĐ-TCTK ngày 03/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Chi cục Thống kê thị xã Duyên Hải trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh; các Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê về việc điều động và phân bổ biên chế, phân công nhiệm vụ công chức, điều động và bổ nhiệm công chức của 02 Chi cục Thống kê huyện và thị xã Duyên Hải.

 

Hội nghị triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Trong 2 ngày 30 - 31/7/2015, Cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 và tập huấn nghiệp vụ Điều tra thu thập thông tin phiếu hộ và phiếu thu nhập của hộ. Cuộc điều tra được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin để biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc thiểu số ở các cấp. Kết quả điều tra kịp thời phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát triển các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020.

 

 

1234567
Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 04/2016 (tăng/giảm) so với tháng trước (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp

↑2,09

Tổng kim ngạch xuất khẩu

↑ 1,97

Tổng kim ngạch nhập khẩu

↑12,57

Chỉ số giá tiêu dùng

↑0,25

 

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh