Thứ ba, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2015 - 10:27 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê trong Điều tra dân số ...

     Thực hiện Quyết định số: 1253/QĐ-TCTK, ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định về việc tiến hành Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014. Trong thời gian từ ngày 23 đến 25/12/2013, Cục Thống kê đã tổ chức tập huấn cho khoảng hơn 200 đại biểu ở các huyện, thành phố về vẽ sơ đồ và lập bảng kê địa bàn điều tra.


Đ/c Trương Tiến Dũng - Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Tiến Dũng – Cục trưởng đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tiếp thu thật đầy đủ tất cả các nội dung trong chương trình tập huấn, trao đổi cụ thể những vấn đề còn chưa nắm vững. Lập bảng kê chính là cuộc điều tra sơ bộ ban đầu về số nhà, số hộ, số người. Do đó cán bộ lập bảng kê phải đi khảo sát thực địa để có một cái nhìn tổng quát về địa bàn điều tra mà mình sẽ lập bảng kê, phải xác định rõ ranh giới địa bàn, số nhà, số hộ, quan trọng là không được bỏ sót số nhân khẩu thực tế thường trú. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị các giảng viên chính hướng dẫn tận tình, nêu những ví dụ thực tế tại địa phương. Hoàn thành bài giảng đúng thời gian, cung cấp đầy đủ văn phòng phẩm cho công tác vẽ sơ đồ và lập bảng kê.

     Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn được chia làm 3 lớp. Kết thúc mỗi đợt tập huấn có dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, trao đổi thêm những vấn đề còn chưa rõ.

Hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2015

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015  là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện nhằm thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về: (i) Số dân, tình hình biến động dân số; (ii) Mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút điều hoà kinh nguyệt và nạo phá thai. Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và KHHGĐ, phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và KHHGĐ.

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp 2015

Ngày 04/03/2015, Cục Thống kê Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp 2015 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 13/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra quan trọng hàng năm nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà thầu và các doanh nghiệp; tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ...

Hội nghị tổng kết ngành năm 2014

 Bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn định kỳ và đột xuất đúng thời gian, nâng cao cả chất lượng và số lượng thông tin. Nâng cao chất lượng số liệu về độ tin cậy và sự thống nhất giữa các đơn vị trong ngành, thực hiện hiệu quả giảm thiểu chênh lệch (nhất là chỉ tiêu GRDP) giữa Trung ương và Địa phương. 

 

Hội nghị tập huấn Vốn đầu tư phát triển năm 2015

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm mục đích thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm ....

Hội nghị tập huấn Lao động việc làm
Điều tra lao động việc làm năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động; Tiếp cận và áp dụng khuyến nghị mới của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động, việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm, đặc biệt là chỉ tiêu không sử dụng hết tiềm năng lao động phù hợp với thực tiễn của thị trường lao động Việt Nam.
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cục

Ngày 8⁄12⁄2014, tại Hội trường Cục Thống kê đã diễn ra buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho ông Trần Văn Trang, nguyên Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp – Cục Thống kê và bà Phan Thị Hương nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có ông Mai Hiếu Thuận – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ văn phòng cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

Hội nghị tập huấn Vốn đầu tư ở Ninh Bình

Trong các ngày từ 4-7 tháng 11 năm 2014 tại Ninh Bình, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015 theo Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị; ông Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. Đoàn Trà Vinh gồm 4 thành viên do ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê làm trưởng đoàn.


Hội nghị sơ kết công tác Quý III

Ngày 30/9/2014 , Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2014, triển khai công tác quý IV năm 2014. Ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị là Trưởng, phó phòng, toàn thể công chức các phòng thuộc văn phòng Cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Nam, Trưởng phòng Tổng hợp đã trình bày báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV.

Tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2014

Trong hai ngày 26, 27/09/2014, Cục Thống kê tổ chức tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2014 cho điều tra viên và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố. Mục đích cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin thống kê về sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) trên địa bàn tỉnh nhằm phản ánh số lượng các cơ sở SXKD cá thể và kết quả hoạt động SXKD của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành và quản lý của các cấp, các ngành.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thống kê xã, phường, thị trấn

101 cán bộ là công chức văn phòng thống kê xã, phường, thị trấn vừa được tập huấn nghiệp vụ thống kê do Cục Thống kê tổ chức trong hai ngày 26, 27/8/2014. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cách tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã, làm cơ sở định hướng để các địa phương thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

123456
Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 03/2015 (tăng/giảm) so với tháng trước (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp ↑ 37,1
Tổng kim ngạch xuất khẩu ↓ 18,84
Tổng kim ngạch nhập khẩu ↓ 35,31
Chỉ số giá tiêu dùng
↑ 0,12
 
 
Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh