Chủ nhật, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2015 - 3:20 AM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Hội nghị Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


      Ngày 8 tháng 5 năm 2012 tại hội trường cơ quan, Chi uỷ Cục thống kê tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Đồng chí Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ Cơ quan chủ trì hội nghị, 30 cán bộ - đảng viên tham dự học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính,chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

      Qua 4 năm triển khai, Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và bước đầu tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tư tưởng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề là một nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việ chọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

       Phát hiểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Trương Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, song mỗi cơ quan, đơn vị phải chọn được một việc làm có trọng tâm, trọng điểm. Đề nghị từng cán bộ - đảng viên tham gia dự học nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các nội dung trong chuyên đề và viết bài thu hoạch phải đầy đủ.  

  Đ/c Trương Tiến Dũng – Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2012, sau khi học tập và tham gia vào kế hoạch, chương trình thực hiện, chuẩn mực đạo đức của cơ quan xong, mỗi cán bộ - đảng viên căn cứ vào chương trình của chi bộ và chuẩn mực đạo đức của cơ quan để viết bản đăng ký phương hướng phấn đấu của bản thân thực hiện những nội dung nêu trênvà thực hiện nghiêm túc nội dung đã đăng ký. Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng, Chi uỷ, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn phải là người gương mẫu, nêu gương trong việc thực hiện để đảng viên, quần chúng, đoàn viên làm theo.


Toàn cảnh Hội nghị

Qua Hội nghị học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 đã giúp cho cán bộ - đảng viên của cơ quan hiểu sâu hơn về cuộc đời và tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác, để từ đó cố gắng ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

 

Hoạt động ngành
Đại hội Chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 5 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Công Kháng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Dân Chính Đảng. Đồng chí Trương Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ Cục Thống kê cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Nhiệm kỳ 2010 – 2015 Chi ủy Chi bộ Cục Thống kê phối hợp với Chính quyền đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn cho toàn ngành.

Hội nghị tập huấn điều tra thủy sản

Quyết định số 235/QĐ-TCTK, ngày 02/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thủy sản, cuộc điều tra thủy sản nhằm thu thập thông tin tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản; sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác; sản xuất thủy sản dùng cho tính toán các chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành Thủy sản nhằm phục vụ yêu cầu lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định chính sách phát triển sản xuất thủy sản của các cấp, các ngành.

 

Hội nghị sơ kết công tác thống kê quý I năm 2015

Ngày 16/4/2015, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thống kê quý I năm 2015, triển khai công tác quý II năm 2015. Ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Tại hội nghị, ông Trần Văn Trang – Phó Cục trưởng đã trình bày vắn tắt báo cáo sơ kết công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II. Hầu hết các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí cao với bản báo cáo sơ kết công tác Quý I.  

Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2015

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015  là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện nhằm thu thập thông tin đại diện cho toàn quốc, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm khu vực thành thị và nông thôn về: (i) Số dân, tình hình biến động dân số; (ii) Mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút điều hoà kinh nguyệt và nạo phá thai. Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và KHHGĐ, phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và KHHGĐ.

Hội nghị tập huấn Điều tra Doanh nghiệp 2015

Ngày 04/03/2015, Cục Thống kê Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra doanh nghiệp 2015 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 13/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra quan trọng hàng năm nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà thầu và các doanh nghiệp; tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ...

Hội nghị tổng kết ngành năm 2014

 Bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn định kỳ và đột xuất đúng thời gian, nâng cao cả chất lượng và số lượng thông tin. Nâng cao chất lượng số liệu về độ tin cậy và sự thống nhất giữa các đơn vị trong ngành, thực hiện hiệu quả giảm thiểu chênh lệch (nhất là chỉ tiêu GRDP) giữa Trung ương và Địa phương. 

 

Hội nghị tập huấn Vốn đầu tư phát triển năm 2015

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm mục đích thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm ....

Hội nghị tập huấn Lao động việc làm
Điều tra lao động việc làm năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động; Tiếp cận và áp dụng khuyến nghị mới của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động, việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm, đặc biệt là chỉ tiêu không sử dụng hết tiềm năng lao động phù hợp với thực tiễn của thị trường lao động Việt Nam.
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cục

Ngày 8⁄12⁄2014, tại Hội trường Cục Thống kê đã diễn ra buổi lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thống kê cho ông Trần Văn Trang, nguyên Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp – Cục Thống kê và bà Phan Thị Hương nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có ông Mai Hiếu Thuận – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ văn phòng cục và lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

123456
Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 05/2015 (tăng/giảm) so với tháng trước (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp ↓ 4,52
Tổng kim ngạch xuất khẩu ↓9,08
Tổng kim ngạch nhập khẩu ↓ 10,36
Chỉ số giá tiêu dùng
↑ 0,26
 
 
 
Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh