Thứ ba, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2019 - 5:40 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Cục trưởng Trương Tiến Dũng

 

Cục trưởng
Cục trưởng Trương Tiến Dũng

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp về Tổ chức, Kế toán, Tổng hợp

Điện thoại: 0294.3680336

Email: ttdungtvi@gso.gov.vn

 

 

 

 

 


Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+2,71

           +79,64

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +18,88

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,07

     +3,31

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 01 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/01/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/01/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019 30/01/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh