Thứ tư, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018 - 3:33 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh

 

 

Giới thiệu
Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh

 

Địa chỉ: 319 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3863708; Fax: 0294. 3865708

 Website: www.thongketravinh.vn; Email: travinh@gso.gov.vn

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 năm 2018 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

+0,77

           +93,74

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng   

   +14,45

Chỉ số giá tiêu dùng
+0,31

     +4,65

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2018
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2018
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2018
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2018 30/11/2018

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh