Thứ năm, Ngày 18 Tháng 7 Năm 2019 - 10:01 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh

 

 

Giới thiệu
Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh

 

Địa chỉ: 319 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3863708; Fax: 0294. 3865708

 Website: www.thongketravinh.vn; Email: travinh@gso.gov.vn

Số liệu thống kê tháng

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 6 năm 2019 


CHỈ TIÊU So tháng trước (%) So cùng kỳ (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp

-5,78

           +74,56

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng    +2,96 

   +16,47

Chỉ số giá tiêu dùng
-0,19

     +1,96

 
Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 7 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/7/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/7/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019 30/7/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh