Thứ tư, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2019 - 7:01 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Công tác của ngành Thống kê Trà Vinh

 a. Về công tác đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội:

Hàng năm, cùng với việc tổ chức chỉ đạo triển khai thu thập thông tin bằng hình thức thông qua chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá), Cục Thống kê Trà Vinh đã tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiều cuộc điều tra thống kê lớn, nhỏ để thu thập thông tin đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn bộ  tỉnh.

- Các cuộc tổng điều tra định kỳ 5 năm, 10 năm tổ chức một lần, bao gồm:

+ Tổng điều tra dân số và nhà ở được tổ chức 10 năm một lần vào các năm có đuôi sau cùng là 9.

+ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản vào các năm có đuôi là 1 và 6.

+ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tổ chức điều tra 5 năm một lần vào những năm có đuôi là 2 và 7.

- Các cuộc điều tra định kỳ hàng năm, bao gồm các cuộc điều tra chính sau đây:

+ Điều tra diện tích gieo trồng, năng suất sản lượng các loại cây trồng theo vụ sản xuất.

+ Điều tra chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm.

+ Điều tra HTX và kinh tế trang trại.

+ Điều tra thuỷ sản hàng tháng.

+ Điều tra công nghiệp hàng tháng.

+ Điều tra thương mại, dịch vụ.

+ Điều tra giá cả hàng hoá và dịch vụ hàng tháng.

+ Điều tra thực hiện vốn đầu tư.

+ Điều tra vận tải.

+ Điều tra doanh nghiệp.

+ Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

+ Điều tra khảo sát mức sống dân cư.

+ Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Điều tra lao động việc làm.

+ Điều tra phục vụ tính các chỉ tiêu Tài khoản quốc gia.

b. Về tổ chức công bố các thông tin thống kê:

b1. Sản phẩm và dịch vụ thống kê thường xuyên:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng vào ngày 20 hàng tháng: Báo cáo này nội dung chủ yếu bao gồm đánh giá tình hình và số liệu thống kê ước tính phản ánh diễn biến tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của toàn tỉnh.

- Báo cáo thống kê định kỳ theo từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo này có 2 loại: báo cáo nhanh hàng tháng vào ngày 20 hàng tháng và báo cáo chính thức năm, thời gian vào tháng 3, tháng 4 năm sau.

- Báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê: báo cáo này bao gồm cả số liệu và lời văn phân tích.

- Niên giám Thống kê hàng năm: Sản phẩm thông tin này phát hành hàng năm vào cuối tháng 4 năm sau bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh, nội dung bao gồm các lĩnh vực:

+ Khí tượng thuỷ văn

+ Dân số và lao động

+ Tài khoản quốc gia, tài chính và ngân hàng.

+ Nông lâm nghiệp và thuỷ sản.

+ Công nghiệp.

+ Đầu tư và Xây dựng.

+ Thương mại và Giá cả.

+ Vận tải và Bưu điện.

+ Giáo dục, y tế, văn hoá và đời sống.

+ Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả một số cuộc điều tra.

b2. Sản phẩm dịch vụ thống kê không thường xuyên:

- Các báo cáo phân tích chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm, 10 năm, 15 năm…

- Lịch sử ngành Thống kê Trà Vinh.

- Các chuyên đề nghiên cứu, phân tích của cán bộ, công chức trong ngành.

Lịch sử phát triển
Công tác của ngành Thống kê Trà Vinh

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Cục Thống kê Trà Vinh đã được xác định là: Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương .

Những chặng đường phát triển của ngành Thống kê Việt Nam

       Ngay trong thời gian đầu cách mạng mới thành công, trong muôn vàn khó khăn của thời kỳ chống thù trong giặc ngoài, ngày 6 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ quốc dân kinh tế gồm các phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam. Để ghi nhớ sâu sắc công ơn của Bác Hồ vĩ đại đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thống kê, để phù hợp với thực tế lịch sử, và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính  phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngành Thống kê đã lấy ngày 6 tháng 5 năm 1946 là ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10/2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
11,29% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 12,02% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 2,88%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2019 30/11/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh