Thứ tư, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2019 - 7:59 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Thông tin đơn vị
Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh

 

Địa chỉ: 319 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3863708; Fax: 0294. 3865708

 Website: www.thongketravinh.vn; Email: travinh@gso.gov.vn

Cục trưởng Trương Tiến Dũng

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Thống kê)

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung và trực tiếp về Tổ chức, Kế toán, Tổng hợp

Điện thoại: 0294.3680336

Email: ttdungtvi@gso.gov.vn

 

 

 

 

 


Công tác của ngành Thống kê Trà Vinh

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Cục Thống kê Trà Vinh đã được xác định là: Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương; thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương .

Những chặng đường phát triển của ngành Thống kê Việt Nam

       Ngay trong thời gian đầu cách mạng mới thành công, trong muôn vàn khó khăn của thời kỳ chống thù trong giặc ngoài, ngày 6 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ quốc dân kinh tế gồm các phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam. Để ghi nhớ sâu sắc công ơn của Bác Hồ vĩ đại đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thống kê, để phù hợp với thực tế lịch sử, và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính  phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngành Thống kê đã lấy ngày 6 tháng 5 năm 1946 là ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Chi cục Thống kê huyện Cầu Ngang

 Địa chỉ: Khóm Ninh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

 Điện thoại: 074.3825542

 Email: caungangtvi@gso.gov.vn

 

Chi cục Thống kê huyện Duyên Hải

 Địa chỉ: Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải

 Điện thoại: 074.3832201

 Email: duyenhaitvi@gso.gov.vn

Chi cục Thống kê thành phố Trà Vinh

 Địa chỉ: 1/1A đường Lê Lợi, phường 4, thành phố Trà Vinh

 Điện thoại: 074.3858299

 Email: tptravinh@gso.gov.vn

 

Chi cục Thống kê huyện Trà Cú

         Địa chỉ: khóm 3, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

         Điện thoại: 074.3874148

         Email: tracutvi@gso.gov.vn

 

Chi cục Thống kê huyện Tiểu Cần

 

Địa chỉ: Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

 Điện thoại: 074.3822094

 Email: tieucantvi@gso.gov.vn

 

Chi cục Thống kê huyện Châu Thành

 

Địa chỉ: Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

 Điện thoại: 074.3832134

 Email: chauthanhtvi@gso.gov.vn

 

12
Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10/2019 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2018)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
11,29% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 12,02% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 2,88%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 11 năm 2019
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 30/11/2019
Chỉ số giá tiêu dùng  30/11/2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2019 30/11/2019

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh