Thứ tư, Ngày 27 Tháng 7 Năm 2016 - 12:42 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2013 giảm 0,07%

       Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6/2013 giảm 0,07% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng giảm nhiều nhất ở nhóm ăn uống ngoài gia đình giảm 1,67% do chi phí đầu vào giảm như giá gas, gia súc và gia cầm giảm hơn so với tháng trước. Nhóm lương thực giảm 0,87% do giá gạo giảm vì đang vào vụ thu hoạch lúa và lượng lúa dự trữ trong dân còn nhiều giá lúa thu hoạch rất thấp dưới 5.000 đồng/kg. Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,4% do chi phí đầu vào giảm. Nhóm giao thông giảm 0,24% do giá xăng dầu các loại giảm, mặc dù giá xăng dầu tăng vào ngày cuối cùng của tháng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới chỉ số giá chung của nhóm. Nhóm thực phẩm tăng 0,56% do một số mặt hàng thủy sản như tôm, cua biển và mực tăng mạnh.
      Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2013 tăng 0,99% so với tháng 12/2012 và tăng 6,67% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân sáu tháng đầu năm 2013 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước

 

Tin tức - Sự kiện
Trà Vinh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2016 tăng 0,09 % so tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2016 tăng 0,51% so với tháng trước, tăng  4,51% so tháng cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng năm 2016 tăng 3,07% so với bình quân 6 tháng năm 2015. Chỉ số giá  tiêu dùng tháng 6 tăng do giá xăng điều chỉnh tăng 02 lần trong tháng (lần 1 tăng 240 đồng/ lít, lần 2 tăng 680 đồng/ lít) làm tăng CPI chung của tháng 6 khoảng 1,28% và chỉ số giá nhóm giao thông tăng 3,26%Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 4,44%, do giá học phí điều chỉnh tăng theo quyết định 08/QĐ- UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh.

 

Đoàn công tác TW thực hiện kiểm tra thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 4/7/2016, Đoàn công tác thực hiện kiểm tra thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (sau đây viết tắt là TĐT) do ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Trưởng đoàn  đã đến làm việc với Ban chỉ đạo TĐT tỉnh Trà Vinh về kế hoạch, tiến độ triển khai Tổng điều tra tại địa phương, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, những thắc mắc về nghiệp vụ Tổng điều tra và các nội dung khác có liên quan ... Tiếp đoàn có ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT tỉnh Trà Vinh, ông Trần Văn Trang – Phó Cục trưởng, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo TĐT tỉnh Trà Vinh .

Tin ảnh: ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Thực hiện Quyết định Số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và Quyết định Số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra. Sáng ngày 01/7/2016, tại các địa phương trên cả nước tiến hành lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 

 

 

Xuất khẩu Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2016 tăng 13,7% so cùng kỳ

Ước tính 6 tháng đầu năm 2016 kim ngạch xuất khẩu Tiền Giang đạt  911,0 triệu USD tăng 13,7% so cùng kỳ, trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 5,0 triệu USD chỉ đạt 35,8%, kinh tế tư nhân 278,0 triệu USD đạt 98,8%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 626,0 triệu USD tăng 24,5%. Phân theo ngành sản xuất: ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 870,0 triệu USD tăng 9,8% so cùng kỳ trong đó sản xuất chế biến thực phẩm đạt 135,2 triệu USD giảm 8,7%, sản xuất trang phục đạt 163,0 triệu USD giảm 15,6%, sản xuất da và sản phẩm có liên quan đạt 394,5 triệu USD tăng 3,3%, sản xuất kim loại đạt 131,5 triệu USD tăng 12,9%...

TP Đà Nẵng: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 06/2016 tăng 0,58 % so tháng trước

Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 06 năm 2016 tăng 0,58% so tháng trước. CPI tháng 6/2016 tăng do nhóm lương thực tăng 0,44%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,43%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,14%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,08%; Giao thông tăng 3%; nhà ở, chất đốt và VLXD tăng 0,78%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,13%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02, Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%. Chỉ số giá Bưu chính viễn thông giảm 0,03% so với tháng trước. Các nhóm hàng khác còn lại ổn định.

Hậu Giang: ước 6 tháng đầu năm 2016 tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu và dịch vụ tăng 6,03% so cùng kỳ

Ước thực hiện 6 tháng năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tăng 6,03% so cùng kỳ. Chia ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện được 11.340.328 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 6,76%. Ngành dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) thực hiện được 1.480.597 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 2,92%. Ngành lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành thực hiện được 2.787.473 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 4,77%.

Tiến hành Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp, thủy sản

Bắt đầu từ ngày 1/7 tới, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Trao đổi với PV Báo điện tử Chính phủ, TS.Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Đây là lần thứ 5 ngành Thống kê thực hiện Tổng điều tra (các cuộc Tổng điều tra lần trước diễn ra vào các năm 1996, 2001, 2006, 2011).

Thông cáo báo chí: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc Tổng điều tra theo đúng hạn định. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành: ban hành Phương án Tổng điều tra; thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; hoàn thiện các tài liệu nghiệp vụ sử dụng trong Tổng điều tra; tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên; dự toán và chuẩn bị hậu cần,…

Thông cáo báo chí: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,55%), trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%, đóng góp 2,41 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,35%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm; riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,18%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm nay tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012-2014 [1] nhưng có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,32% trong 6 tháng đầu năm 2015.

Trà Vinh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2016 tăng 0,51 % so tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2016 tăng 0,51% so với tháng trước, tăng  4,51% so tháng cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng năm 2016 tăng 3,07% so với bình quân 6 tháng năm 2015. Chỉ số giá  tiêu dùng tháng 6 tăng do giá xăng điều chỉnh tăng 02 lần trong tháng (lần 1 tăng 240 đồng/ lít, lần 2 tăng 680 đồng/ lít) làm tăng CPI chung của tháng 6 khoảng 1,28% và chỉ số giá nhóm giao thông tăng 3,26%Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 4,44%, do giá học phí điều chỉnh tăng theo quyết định 08/QĐ- UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh.

 

12345678910...>>

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh