Thứ ba, Ngày 18 Tháng 2 Năm 2020 - 2:20 PM Trang chủ     Niên giám thống kê     Thư điện tử     Liên hệ

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên ...
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.
 

Đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh

 Đến ngày 25/3/2019, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất và tiếp tục thực hiện đến ngày 25/4/2019, sẵn sàng cho ngày ra quân thu thập thông tin (01/4/2019) dưới nhiều hình thức như treo băng rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, logo tại các nơi công cộng (trụ sở các cơ quan nhà nước, Ban Chỉ đạo các cấp, điểm bưu điện văn hóa xã, các tuyến phố chính, chạy khẩu hiệu trên bảng điện tử tại các huyện, thành phố có cổng chào...) nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê Nhà nước, góp phần thực hiện thành công Tổng điều tra.

Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh trước thời điểm 01/4/2019:

Góc Vincom, đường Phạm Hồng Thái, phường 2, thành phố Trà Vinh

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

Đường Nguyễn Đáng, phường 5, thành phố Trà Vinh

Tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019
Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam cam kết; đặc biệt nhấn mạnh số liệu điều tra không liên quan đến các vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

 

 

Trà Cú: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 01/3/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trà Cú, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số cho thành viên ban chỉ đạo huyện, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực ban chỉ đạo tỉnh.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tinTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2019, Thường trực ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Trương Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; các thành viên BCĐ và văn phòng BCĐ tỉnh; Trưởng ban, Phó ban, Chánh văn phòng BCĐ cấp huyện và công chức Chi cục Thống kê tham dự và làm giảng viên tập huấn nghiệp vụ cấp huyện; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Trà Vinh đến dự và đưa tin.

Công văn tuyển chọn Tổ trưởng, Điều tra viên

Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Trà Vinh có công văn số 24/CV-BCĐ, ngày 14/01/2019 về việc tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại công văn yêu cầu Tổ trưởng nên ưu tiên chọn các thành viên BCĐ cấp xã, công chức văn phòng – Thống kê hoặc người có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm và cam kết dành đủ thời gian để quản lý ĐTV trong thời gian điều tra tại địa bàn theo quy định. Điều tra viên là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng thu thập thông tin và sự thành công của cuộc Tổng điều tra. Vì vậy điều tra viên phải có sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao, phải có và sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện điều tra bằng phiếu điện tử (CAPI) trong Tổng điều tra.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 12/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành kế hoạch số 1692/KH-STTTT-TTBCXB về thông tin, tuyên truyền công tác  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đồng thời thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu, hợp tác với lực lượng điều tra cung cấp thông tin, kê khai đúng, đầy đủ các nội dung phục vụ cho công tác Tổng điều tra.

Giám sát lập bảng kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Kim Sơn, huyện Trà Cú

 Ngày 13 tháng 12 năm 2018, ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra xã Kim Sơn, huyện Trà Cú về công tác Lập bảng kê cùng đi có ông Huỳnh Quốc Hùng, Thống kê viên Chi cục Thống kê huyện, thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo huyện. 

Sổ tay quản lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến toàn thể người dân và phải huy động sức người, sức của rất lớn. Do vậy, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là giai đoạn thu thập thông tin, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn về công tác quản lý các công việc của Tổng điều tra nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Tổng điều tra.

Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Trong bối cảnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 không thực hiện vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra thì Bảng kê hộ cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin. Bảng kê hộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ. 

Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra là một nhiệm vụ rất quan trọng góp phần vào thành công của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tuy nhiên, đây là công việc phức tạp liên quan chặt chẽ giữa vấn đề nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin với khối lượng lớn. Do vậy, công chức được giao nhiệm vụ thiết lập mạng lưới thông tin điều tra cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn này để nắm rõ các quy trình và nội dung thực hiện. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu tài liệu Hướng dẫn sử dụng Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp dùng cho giai đoạn thiết lập mạng lưới thông tin điều tra để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là BCĐ) Trung ương, BCĐ Trung ương biên soạn Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

12
Số liệu thống kê tháng

  Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 
(tăng/giảm so cùng kỳ năm 2019)
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
21,16% 
 
Tổng mức bán lẻ háng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 11,41% 
 
Chỉ số giá (CPI)
 7,78%

 

Thông Báo
Lịch phổ biến thông tin thống kê
tháng 02 năm 2020
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp 29/02/2020
Chỉ số giá tiêu dùng  29/02/2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2020 29/02/2020

          

Liên kết website

Cục Thống kê Trà Vinh giữ bản quyền nội dung trên website này;

Chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thống kê Trà Vinh